Topbar oz9rh.dk

Velkommen til hjemmesiden http://www.OZ9RH.DK/

Menu oz9rh.dk
 
  FORSIDE
  INFORMATION
  KONTAKT
  ADOBE FOTOGRAFI
  ANYTONE RADIO
  ARKEN OPTICS
  BILLEDER
  CHROMECAST
  FILM
  FOTOGRAFI
  FOTOPROGRAMMER
  HARDWARE
  HUMOR
  HUNDESKOVEN
  HUSK RING 1812
  ICOM IC-7000
  ICOM IC-7400
  JAGTRADIOER
  KENDO I HERNING
  KØB & SALG
  LINKS
  LYSTFISKERI & LINKS
  Fiskegrej Aliexpress
  MINE TYT & BAOFENG RADIOER
  NANOVNA TESTER
  NASSERVER 918+
  NATUR & JAGT
  RADIOLINKS
  REOLINK
  SAMSUNG GALAXY
S21 ULTRA 512GB
  SHOTOKAN KARATE
  SIDSTE NYT
  SOFTWARE
  TEAMVIWER SUPPORT
  VÅBEN & JAGTVÅBEN
  ADMIN.
SB
 
Google

14-02-2024
online !

NATUR OG JAGT

Hjemmesider er stadig under udførelse og vil løbende blive opdateret.

Der ca, 88 billeder nedenstående.
 
VIDEO Bævere ødelægger Gerdas sø: Skyd dem – eller send dem til København!
Pensionisten Gerda Veje er så godt og grundigt træt af bævere i hendes sø, at hun er
klar til enten at skyde dem eller sende dem en tur over Storebæltsbroen.
 

Få nu for venligst lavet de undertavler til færdselstavlen. Dyrenes Vagtcentral, der hver dag tager imod op til 300 opkald om dagen fra danskere, der rapporterer om dyr i nød. Men Vagtcentralen oplever stadig, at ikke alle ved, hvem der skal kontaktes og hvornår i forbindelse med påkørsler. HUSK 1812 HVIS DU PÅKØRER DYR

Hvad gør jeg, hvis jeg påkører et dyr?
Ring til Dyrenes Vagtcentral på tlf.: 1812, hvis du står med et sygt eller skadet vildt dyr. Vagtcentralen kan instruere dig i, hvad du bør gøre og kan sætte dig i forbindelse med f.eks. nærmeste vildtplejestation. Marker stedet, hvis du eller andre har påkørt et rådyr, som efterfølgende er flygtet. Rekvirer en frivillig schweisshundefører gennem Dyrenes Vagtcentral. En schweisshund er en sporhund, som kan spore det flygtede dyr. Du kan selv bringe det tilskadekomne vilde dyr til en vildtplejestation, frem for at skulle vente på dyreredning, så kan dyret hurtigere få hjælp, og derved lide mindre og have større chancer for overlevelse. Inden du tager dig af dyret, skal du dog ringe 1812 eller til en vildtplejestation og få råd og vejledning om, hvordan du bedst håndterer dyret. Sendes der hjælp er det vigtigt, at du altid bliver og venter ved ulykkesstedet, indtil hjælpen når frem. Mange begår den fejl at ringe til Falck, uanset om dyret er dødt eller ej efter påkørslen. Men Falck tager sig kun af de sager, hvor dyret er dødt efter påkørslen. Og visse steder i landet kører Falck slet ikke ud, hvis de ikke har en aftale med den pågældende kommune. Hvis det døde dyr er på kørebanen, kan man derfor med fordel placere det i rabatten. Så kommer der andre dyr og æder det døde dyr. Men lever dyret stadig, er det altid 1812, man skal kontakte,
Kan du ikke ringe til 1812? Du kan da i stedet ringe direkte til Dyrenes Beskyttelse og blive stillet om til Vagtcentralen. Ring på 33 28 70 00.
Se venligst link
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskadekommet-vildt/paakoerte-dyr/
https://youtu.be/t6hABIs4b1I
https://vimeo.com/jagttegn/schweissopgave

 

Schweisshunde
Naturstyrelsen har et Schweiss-Register for at give jægere og trafikkanter en hurtig og professionel hjælp, hvis man har skadet et større dyr og ikke selv kan finde det og aflive det. Registret er oprettet udelukkende af hensyn til dyrenes tarv.Schweiss-Registret består af cirka 180 frivillige hundeførere fordelt over hele Danmark. Med deres specialtrænede hunde står disse ulønnede hundeførere til borgernes rådighed og skal kun have godtgjort deres kørselsudgifter af rekvirenten. Det er næsten udelukkende hjortevildt der eftersøges. "Schweiss" er tysk, og betyder blod fra klovbærende vildt. En schweisshund er en hund, der er trænet i at opspore såret hjortevildt.
Se mere på Schweiss-Registrets kan hjemmeside http://schweiss.dk/

 
 

Buejægerens uddannelse og udstyr from Jagttegn on Vimeo.

 
 
 
 
 
 
 
 

Museumsinspektør kalder Tangeværket en skamplet efter film af døde laks. Museumsinspektør, efter at en video har dokumenteret døende fisk fanget i vandet omkring værkets turbiner. Ifølge værkets ledelse skyldes hændelsen reparation af riste. Tangeværket og fisketrapperne i åløbet omkring møder hård kritik. »Det er en skamplet.« Sådan siger Morten D. D. Hansen, naturvejleder og museumsinspektør ved Naturhistorisk Museum i Aarhus om Tangeværket, der som Danmarks største og stadig aktive vandkraftværk deler Gudenåens vande med fisk og andet dyreliv. Læse mere (Klik her)

 

Tangeværket slår over halvdelen af Gudenåens ål ihjel. Når Gudenåens ål begynder deres 6.500 km lange vandring mod gydepladserne i Sargassohavet, er det kun en ud af fire, som overhovedet kommer ud i havet. Over halvdelen dør i Danmarks største vandkraftværk, Tangeværket. Det viser ny forskning fra DTU Aqua. Læse mere (Klik her.)

 
 
Gudenåen's passage ved Tangeværket

Dette er lånt fra den rapport Rambøll blev bestilt til at udføre for Favrskov, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner. Meget interessant læsning.

Eksisterende faunapassage Opstrøms passage i Gudenåen kan kun ske gennem den eksisterende fisketrappe, som har en vandføring på ca. 150 l/s, og fisketrappen fører dermed kun en meget begrænset del af Gudenåens samlede vandføring, som ved årsmiddel er på ca. 20.000 l/s (dvs. ca. 0,8 % af Gudenåens årsmiddelvandføring løber gennem fisketrappen). Da optrækkende fisk vil orientere sig i forhold til strømmen og vandmængden, vil mange opstrøms migrerende fisk ikke finde fisketrappen eller blive forsinket i forhold til deres vandring. Ud over fisketrappen er der to ålepas for passage af yngel.

Gudenåcentralen har siden 2004 drevet en fisketæller i fisketrappen og foretaget en årlig rapportering af antallet af fisk, der passerer. I den sidst tilgængelige afrapportering fra juni 2014 er der i perioden 2012-2013 registreret 7.333 fisk, heraf 382 over 45 cm længde /11/. Sidstnævnte antages at være opgangsfisk i form af laks og havørreder. Det er ikke angivet, hvilke andre arter der er tale om i de 7.333 registrerede fisk.

Hvis antagelsen om, at de 382 registrerede fisk over 45 cm længde er laks og havørreder på gydevandring, kan det f.eks. holdes op imod DTU Aquas estimat på antallet af havørreder, der vandrer op i Kolding Å-systemet, og som ligger på 5.000-10.000 om året (www.fiskepleje.dk), og hvor oplandet kun ca. er 1/10 af oplandet til Gudenåen ved Tange Sø. I forhold til antallet af egnede vandløbsstrækninger for laks og havørred mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø er det registrerede antal af laks og havørred, der passerer fisketrappen ved Tangeværket minimalt i forhold til potentialet.

En forudsætning for en opstrøms velfungerende faunapassage ved Tange Sø vil derfor være, at hele vandføringen eller langt hovedparten af vandføringen føres i vandløbet og ikke gennem turbineløbet.

 

 

 

Tag med en tur ud i naturen på jagt med bue og pil.
 Mere end 2000 danskere har lov til at gå på jagt med bue og pil
.

 

Jeg er jæger!
Azerbaidjan knækkede næsten min jægersjæl...
 hvis du vil følge med i mit til dato hårdeste eventyr, så se mere her:

 

 

 

 

Video: Kom med under vandet og fang gedder. En ny video på Youtube viser det rige fiskeliv i Gudenåen 28. december 2016, 13.27 Af Søren Nielsen SILKEBORG En ny video på Youtube giver en anderledes oplevelse af, hvordan det er at fange fisk i Guddenåen. Videoen er nemlig primært optaget under vand, og på den måde får man et unikt indblik i, hvor mange fisk der egentlig er i Gudenå-systemet. Man kommer også meget tæt på fangsten af en gedde på 85 centimeter.
 
Per Hansen..Her er min youtube kanal,med alle mine film. Bukkejagt - Dådyrjagt - Gåsejagt - Andejagt - Duejagt - fasanjagt - kragejagt - Mågejagt - Strandjagt - Havjagt og der kommer løbene nye til 
 

 

 

Ny hundeskov i Bording 24-3-2017

 

Se venligst flere billeder klik på ovenstående billede

Klik på kortet for mere information

 
 
 

En lille del af mit jægerværktøj.

Mikkel sover rævesøvn.

Dåvildt

Råbuk

 
 
 
 
 

Bæverjagt i vildmarken i Sverige 7-5-2012 se flere billeder klik på ovenstående billede

 
 
 

Marius

Marius

Marius

Marius

Marius

Marius

Max

Max

Marius &Max

RH Marius & Max fra ferie 2009.

Marius på andejagt

Marius

Basse

Basse

Se ca. 154 billeder klik på ovenstående billede

 
 

Marius & Max

Billedet er fra min jagt ved Herning . Riffel Sauer  202 C 30-06 med 8 skuds magasin Swarovski Z6i

 

Fra jagtrejse i Polen

 

Klar til aktion med Jobo action kamera

 

Fra jagtrejse i Polen

Fra jagtrejse i Polen

Fra jagtrejse i Polen

Råbuk skud med riffel kaliber 30-06

Råbuk

2 stk. rålam

Rålam

Rålam

Rå med lam

Råbuk

Rå med to lam

Rålam

Råvildt

 
 

Kronvildt

Kronvildt

Kronvildt

Dåvildt

Dåvildt

 

Sikavildt

Sikavildt

På fisketur i Lillebælt med Marius og Søren

 

Min Jafi skydepram

Fisketur ved Bølling sø

Man binder vel selv sine fluer.

Min gammel Jolle

Min Jafi skydepram

Indfanget gris midt i hovedgaden i Bording.

 
 
 
 
 
 
 
 

Pænt tak for at du to dig tid til se mine billeder.

Exit

 

   

Bund lasseboel.dk/